top of page

SUNUM ÖDÜLLERİ

SUNUM ÖDÜLLERİ

Ödüller kongrenin en seçkin araştırmacılarına dört kategoride verilir.

 

GENEL EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ
Bu ödül, tüm kongrenin en seçkin sunumu için verilecek.

  

EN İYİ ÖĞRENCİ SUNUM ÖDÜLÜ
En İyi Öğrenci Sunum Ödülü, öğrenci kategorisinde kayıt yaptıran bir katılımcı tarafından sunulan en olağanüstü sunuma verilecek. Mezunlar, Yüksek lisans öğrencileri ve Doktora öğrenciler bu kategori altında değerlendirilecektir.

 

OTURUM'UN EN İYİ SUNUM ÖDÜLLERİ

Kongrede farklı temalar altında bir dizi teknik oturum düzenlenecek. Bu ödüller, belirli bir oturumda en iyi olarak seçilen sunumlara verilecektir.

 

 EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

 

Kongrede bir poster oturumu düzenlenecek ve bu ödül  poster sunum yapan kişilere verilecek. En iyi poster sunumu oturumdaki tüm araştırmacılar arasından seçilecektir.

 

 

SEÇİM SÜRECİ
 

OTURUM'UN EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ İÇİN KRİTERLER
 

Her sunum iki değerlendirici tarafından değerlendirilir ve her iki değerlendiricinin ortalama notu nihai not olarak alınır. Her oturumdan en iyi sunum, değerlendiriciden alınan son işarete göre seçilecek ve nihai karar Kongre Başkanı tarafından verilecektir. Bu ödül için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur ve 100 üzerinden not verilir.

İçeriğin Değeri -% 40

Sunumun Açıklığı -% 20

Uygun Görsel İşitsel Unsurlar -% 20

Seyirci ile iletişim Yeteneği- % 10

Doğru Zamanlama - 20%

 

 

EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ İÇİN KRİTERLER
 

Her poster sunumu, aşağıdaki kriterlere göre özel bir değerlendirici tarafından değerlendirilir ve en yüksek notu olan sunum, En İyi Poster Sunum Ödülü olarak seçilir. Son not 100 üzerinden verilir.

İçerik Derinliği (% 40)

Giriş ve Özet (% 15)

İçerik bilgisi ve organizasyonu (% 20)

Afiş Tasarımı ve Genel Görsel Temyiz (% 10)

Sözel Etkileşim (% 15)

 

GENEL EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ VE EN İYİ ÖĞRENCİ SUNUM ÖDÜLÜ İÇİN KRİTERLER
 

Her iki teknik oturumun en yüksek notlarla sunulması bu iki ödül için önerilecektir. Kongre başkanının başkanlık ettiği özel bir komite tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme kriterleri

Sunumda Kazanılan Toplam Not

Araştırmanın önemi

Teorik katkı

Pratik uygulama becerisi (Konferansa göre değişecek)

Uygun metodolojik titizliğin kullanımı

özgünlük

 

ÖDÜL TÖRENİ
Kongrenin son günü gerçekleşecek olan ödül töreninde tüm kazananlara ödülleri verilecektir.

bottom of page