DÜZENLEME

KURULU

Doç. Dr. H. Eylem KAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ümran TÜRKILMAZ

Ankara Haci Bayram Veli University

Düzenleme Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Yasemin AĞAOĞLU

Genel Koordinatör

Dr. Andrea Lucchesi

University of São Paulo

Roberta TARTAGLIA

The Department of the Treasury

MEF, Italty

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Jacqueline AYOUB

Lebanese University

Dr. İlkay KUTLAR

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi 

Prof. Dr. Ichiro Sakata

Tokyo University-  member of OECD’s Expert Advisory Group (EAG)

Kazuhito YAMASHITA

Research Director, Canon Institute for Global Studies

Activities at RIETI

Dr. Kaan DIYARBAKIRLIOĞLU

Yalova University

Dr. Akbar VALADBIGI

Urumia University

Dr. Cynthia CORREA

University of São Paulo

Prof. Dr. İrina DERGACHEVA

Moscow State Cultural Institute

PhD. PJosé G. Vargas-HernándezJosé G. Vargas-Hernández

University of Guadalajara

Cecilia Bjursell

Jönköping University

Dr. Hoshi NAGATAMO

Asia University

Dr. Andrea Lucchesi

University of São Paulo

Dr. Jean Philippe Praene

University of La Réunion

©2019 by WCW ALL RIGHTS RESERVED - IKSAD JOURNAL

journal.PNG