KONGRE BAŞVURU VE SUNUM DİLLERİ
İngilizce, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi,Rusça, İspanyolca
özet ve tam metinlerinizi, sunumunuzu kongrenin resmi dillerinden birinde yapabilirsiniz.