KONGRE BAŞVURU VE SUNUM DİLLERİ

İngilizce, Türkçe, Azrbaycan Türkçesi,Rusça

özet ve tam metinlerinizi, sunumunuzu kongrenin resmi dillerinden birinde yapabilirsiniz. 

©2019 by WCW ALL RIGHTS RESERVED - WORLD WOMEN  JOURNAL