top of page

KONGRE SONRASI

YAYIN OLANAKLARI

Özet ve Tam Metinlerinizin Yayınlanması

 

Özetleriniz kongresi sonrası  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Bildiri tam metinleriniz ISBN'li bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ancak dileyen katılımcılarımız bildiri kitabında yalnızca özetlerini yayınlatıp tam metinlerini Dünya Kadın Dergisi'nde makale olarak ya da ISPEC Yayın Ajansında kitap bölümü olarak yayınlanmak üzere ilgili yayın platformlarına da gönderebilirler

ALTERNATİF

- Dünya Kadın Dergisinde hakem sürecini geçmesi şartıyla  makale  olarak  yayınlanması. 

Tam metninizi dergi yayın kurallarına göre hazırlayarak doğrudan dergiye göndermeniz gerekmektedir. Kongre organizasyonunun dergi yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Dünya Kadın Dergisi kongre katılımcılarımıza %20 indirim yapmaktadır.

World Women Studies Journal

http://worldwomenstudies.com/index.php/wwsj

-ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI: Dileyen katılımcılarımız tam metinlerini uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilirler. Kongre organizasyonu olarak ISPEC Yayın Ajansı ile anlaşmamız bulunmaktadır. Anlaşmamız gereği yayına kabul edilen çalışmalar için ISPEC Ajans %20 indirim yapmaktadır. Çalışmanızı kitap bölümü olarak yayınlatmak isterseniz lütfen öncelikle yayın ajansının web sitesindeki yayın takvimi, yayınlanacak kitaplar ve diğer detayları dikkatle inceleyiniz. Kitap bölümlerinizi yayın ajansının yayın kurallarına uygun olarak doğrudan yayınevine göndermelisiniz. Kongre organizasyonumuz editörlü kitap yayın süreci üzerinde herhangi bir inisiyatif kullanma ve sürece müdahale etme yetkisine sahip değildir.

Bu hususta tüm iş ve işlemler katılımcılarımızla yayın ajansı arasında yürütülmektedir.

Yayın ajansı web sitesi

https://www.ispecbooks.com/

bottom of page