top of page

TAM METİN GÖNDERİMİ

Lütfen tam metinelerinizi en geç 11 Mart 2022 tarihine kadar aşağıdaki yazım kurallarına  uygun olarak 

info@worldwomenconference.org adresine gönderiniz

Please submit your full paper via email to info@oecdcountries.org following  guidelines below. 

Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

Tam Metinleriniz

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır yoktur)

-  Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri, cep telefon numaraları ce zorunlu ORCID numaraları başlığın altında belirtilmelidir.

- APA atıf biçimi kullanılmalıdır

- Diğer tüm şekilsel ayarlar kongre editörleri tarafından yapılacaktır

bottom of page