BİLDİRİ ÇAĞRISI

Bildirilerinizi hem sözlü sunum olarak hem de poster sergilemesi halinde 2  şekilde sunabilirsiniz. 

Sözlü sunum:

Her bir sunum için 15 dakikalık süre tanınır. 10 dakika sunum içeriği, 5 dakika sunuma dair soru cevaplar. 

 Poster sunum:

Posterleriniz kongre günleri boyunca kongre alanında sergilenecektir. Poster başvuru sayısı çok olduğu durumlarda Poster Oturumu yapılır. 

DKK2021 aşağıdaki alanlarda ele alınan tüm özgün çalışmaları değerlendirmekten onur duyar: 

Bildiri Konuları (liste ile sınırlı değildir)
 
Kadın ve sağlık, Doğum ve Babalık izni, Bekar Annelerin Kısıtlanması
Siyasi Temsilde Çeşitlilik, İktidarda, Siyasette ve Karar Mekanizmasında Kadın

Savaş Yıllarında Kadınlar
Kadınların Medya, Film ve Edebiyatta temsil edilmemesi / saptırılmış temsili
Çocuk Evliliği ve Kız Çocuğuna Ayrımcılık
Kadınlar ve İşyerlerinde Cinsiyet Ödeme Farkı, Cam Tavanlar ve Yapışkan Zeminler
Cinsiyete Dayalı Şiddet, Silahlı çatışmalarda ve krizlerde kadınlar
Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Güçlendirilmesi
Kadınlar ve Yeşil Ekonomi
Kadınların Gelişimi için Kurumsal Mekanizmalar,

Eğitimi ve Teknolojide Cinsiyet Açığının Kapatılması
Ayrımcılıkla Mücadele
Kadınların Aktivizmi ve Başarı Öyküleri
Kadınlar ve Teknoloji

Kadın ve Turizm
   

Aşağıdaki akademik disiplinlerden gelen bildirilere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, açıktır:

Sanat

Tıp ve etik

İletişim çalışmaları

İktisat 

Çevre Bilimi

Cinsiyet Çalışmaları

Tarih

Edebiyat

Felsefe

Siyaset Bilimi

Psikoloji

Dini çalışmalar

Sosyoloji