top of page

BİLDİRİ ÇAĞRISI

DKK2023 aşağıdaki alanlarda ele alınan tüm özgün çalışmaları değerlendirmekten onur duyar: 

Bildiri Konuları (liste ile sınırlı değildir)

Kongremiz tüm bilim dallarından kadın konulu çalışmalara açıktır
 
Kadın ve sağlık, Doğum ve Babalık izni, Bekar Annelerin Kısıtlanması
Siyasi Temsilde Çeşitlilik, İktidarda, Siyasette ve Karar Mekanizmasında Kadın

Savaş Yıllarında Kadınlar
Kadınların Medya, Film ve Edebiyatta temsil edilmemesi / saptırılmış temsili
Çocuk Evliliği ve Kız Çocuğuna Ayrımcılık
Kadınlar ve İşyerlerinde Cinsiyet Ödeme Farkı, Cam Tavanlar ve Yapışkan Zeminler
Cinsiyete Dayalı Şiddet, Silahlı çatışmalarda ve krizlerde kadınlar
Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Güçlendirilmesi
Kadınlar ve Yeşil Ekonomi
Kadınların Gelişimi için Kurumsal Mekanizmalar,

Eğitimi ve Teknolojide Cinsiyet Açığının Kapatılması
Ayrımcılıkla Mücadele
Kadınların Aktivizmi ve Başarı Öyküleri
Kadınlar ve Teknoloji

Kadın ve Turizm
   

Aşağıdaki akademik disiplinlerden gelen KADIN temalı bildiriler değerlendirmeye alınacaktır

Tıp ve Sağlık Bilimleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sanat

Fen Bilimleri

Mühendislik

Tarım

Spor

bottom of page